Algemene voorwaarden

 

1. Registratie, inschrijving en Betaling

U dient zich als deelnemer  te registreren alvorens u zich kan inschrijven op een evenement.  U kan uitsluitend online inschrijven en betalen. Uw inschrijving is pas definitief als wij uw betaling  hebben ontvangen, u zal per mail een betalingsbevestiging ontvangen.

2. Integriteit deelnemer

Elke deelnemer verklaart single te zijn en is verplicht zich in te schrijven voor een speeddate event in zijn/haar leeftijdscategorie.  Een jaar afwijking van de leeftijdscategorie is toegestaan.  De organisatie behoudt zich het recht deelnemers te weigeren die zich hier niet aan houden.  Er zal bijgevolg niet worden terugbetaald.

3. Prijs

Een deelname aan een CityDate speeddate event kost 28 EURO BTW inclusief.  Voor deze prijs krijgt u toegang tot ons evenement.  In de deelnameprijs zit een drankje voorzien (met een totale waarde van 5 euro) die u bij aanvang van de host via een drankbon zal krijgen. 

4. Geschenkbonnen

Een aangekochte/gekregen geschenkbon kan niet worden omgeruild voor geld.

5. Annulatie

    5.1 Annulatie door deelnemer

Het is niet mogelijk om uw inschrijving te annuleren.  Ook als u niet komt opdagen zal er nooit worden teruggestort.

    5.2 Annulatie door organisatie

Indien CityDate beslist om een speeddate event te annuleren, zullen de deelnemers zich opnieuw kunnen inschrijven voor een speeddate event naar keuze.  De deelnemer zal hieromtrent op tijd worden gecontacteerd.

6. Laatkomers

Om de avond vlot te kunnen laten verlopen vragen wij met aandrang om minstens een kwartier op voorhand te komen.  Laatkomers zullen pas na de pauze mogen deelnemen.

7. Aansprakelijkheid

CityDate kan nooit, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van schade en/of diefstal die zou voortvloeien uit een CityDate speeddate event. 

Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/haar inloggegevens.  Onrechtmatig gebruik van een gebruikersaccount door het verlies of diefstal van inloggegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf.