Privacy policy

 

1. Wet Bescherming Persoonsgegevens

CityDate VOF respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (BS 3 februari 1999). Die wet zet de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 om. Het koninklijk besluit van 13 februari 2001 (BS 13 maart 2001) voert de oorspronkelijke wet uit.

2. Invoer van gegevens

Alvorens u kan deelnemen aan een event van Citydate zal u zich vooreerst moeten registreren om uw gebruikersaccount aan te maken. Op dat moment dient u persoonlijke gegevens in te geven die bewaard zullen worden in de database van Citydate.  Volgende persoonlijke gegevens zijn nodig om u te kunnen registreren voor een CityDate speeddate event:

- Voornaam en Naam

- Postcode, woonplaats en land

- Geboortedatum

- Geslacht

 U geeft eveneens toestemming aan CityDate om u per mail op de hoogte te houden van toekomstige events en van de single reizen op SmartGlobe.

 

3. Het gebruik van cookies

De website maakt gebruik van cookies, u kan deze uitschakelen bij de instellingen van uw browser.

 

4. Het recht om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen

U kan te allen tijde uw persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen.

Indien u uw account wilt verwijderen dan dient u per mail contact op te nemen via info@citydate.be

5. Wijziging privacy policy

CityDate behoudt zich het recht om de privacy policy te allen tijde te wijzigen.